ihrâz


ihrâz
(A.)
[ زاﺮﺣا ]
kazanma, elde etme.
♦ ihraz etmek kazanmak, elde etmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihraz — is., esk., Ar. iḥrāz Kazanma, elde etme, erişme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHRAZ — Nail olmak. Erişmek. * Kazanmak. Kesbetmek. * Birisini güzel bir surette korumak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihraz — benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme …   Hukuk Sözlüğü

  • ihraz etmek (veya eylemek) — kazanmak, elde etmek, erişmek Ölenler şehitlik mertebesini ihraz eyler. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MUHRİZ — (İhraz. dan) Elde eden, kendi payına alan, kazanan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAHAMİ — İhraz etmek. Erişmek. Kazanmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • muvaffakiyet — (A.) [ ﺖﻴﻘﻓﻮﻡ ] başarı. ♦ muvaffakiyet ihraz etmek başarı göstermek. ♦ muvafık gelmek uygun olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HAYY — Diri, canlı, sağ. * Bir şeyi cem ve ihraz eylemek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MAL-İ MÜTEKAVVİM — Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük